Nhà sản xuất: 5A SmartHome
Mã sản phẩm: bộ điều khiển nhà thông minh
Tình trạng: Còn hàng
2.250.000VND

2Giá đặc biệt khi mua với số lượng từ %s: %s2.150.000VND
5Giá đặc biệt khi mua với số lượng từ %s: %s2.000.000VND


Mô tả sản phẩm


THƯƠNG HIỆU:


GIỚI THIỆU
Được thành lập vào năm 2014, 5A Systems LLC là một trong những hệ thống phụ kiện ra mắt máy ảnh, cáp HDMI 2.0,1.4 và cao cấp công ty cáp âm thanh ở quận Houston. Chúng tôi đã luôn luôn thích nghề thủ công thế giới cũ và đã được trong một nhà nước liên tục sàng lọc, tìm kiếm không chỉ để làm cho cáp của chúng tôi tốt hơn và tốt hơn với mỗi thế hệ, mà còn để tạo ra sản phẩm hoàn toàn mới phục vụ nhu cầu của khách hàng của chúng tôi.
Ý kiến
nguồn cảm hứng của chúng tôi đối với Tuyên bố 5A Systems LLC đến từ những ý tưởng và thiết kế mà không phải là phổ biến cho các phụ kiện của bạn hệ thống camera CCTV, cáp HDMI 2.0 và cáp âm thanh cao cấp. nghiên cứu của chúng tôi bao gồm các sản phẩm cao cấp khác như hệ thống camera CCTV, bộ hệ thống camera, cáp HDMI, phụ kiện hd.
Điều quan trọng là chúng ta biết rằng sản phẩm của chúng tôi không chỉ nhìn tuyệt đẹp, nhưng cũng có chất lượng cao và lành nghề mà bạn sẽ nhận ra một khi bạn đặt chúng trong tay của chính bạn. Chúng tôi đã quyết định về một sự kết hợp của các hệ thống camera, hệ thống camera kit, cáp HDMI, hd phụ kiện cáp quang tay và đôi bảo vệ cáp dệt để đạt được một đường dẫn tín hiệu sạch và độ bền.
Cảm ơn bạn.
 
5A SYSTEMS LLC.
Địa chỉ:
5555 West Loop South Suite 420,Bellaire,TX 77401, Hoa Kỳ
Miễn Phí: (1) 855-476-5050
Fax: (+1) 832-304-2296
Website: www.5Asystems.com
Mail: Sales@5Asystems.com - Support@5asystems.com

 • About
  Founded in 2014, 5A Systems LLC is one of the premiere accessories camera systems , cable hdmi 2.0,1.4 and high-end audio cable company in the Houston District. We were always fond of old world craftsmanship and has been in a continual state of refinement, seeking not only to make our cable better and better with each generation, but also to create entirely new products that serve the needs of our customers.

 • Idea
  Our inspiration for the Statement 5A Systems LLC came from ideas and design that are not common for your accessories camera systems cctv , cable hdmi 2.0 and high-end audio cable. Our research covered other luxury products such as camera systems cctv , systems camera kit, hdmi cable, hd accessories.

 • It is important to us that our product not only look stunning, but also of high quality and craftsmanship that you will recognize once you put them in your own hands. We have decided on a combination of camera systems, systems camera kit, hdmi cable, hd accessories fiber sleeve and double shielded woven cable to achieve a clean signal path and durability.
  Thanks You.

 •  

 • 5A SYSTEMS LLC.
  Address: 5555 West Loop South Suite 420,Bellaire,TX 77401,USA
  Toll-Free: (+1) 855-476-5050
  Fax: (+1) 832-304-2296
  Website: www.5Asystems.com
  Mail: Sales@5Asystems.com – Support@5asystems.com
Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!